Сертификат за регистрация  - Липо Харт ООД | ISO 9001:2008

bg-flag

Проект МС-02-082/02.09.2008 “Покриване на международно признати стандарти – ISO 9001:2008 от Липо Харт ООД”
изпълнен с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Република България
Европейски фонд за регионално развитие
Оперативна Програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013”
Операция 2.1.2: "Покриване на международно признати стандарти" 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007